Mamo, tato poczytaj mi!

Rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa w dobie internetu i gier komputerowych powinno stać się priorytetem…, a nieraz bywa wyzwaniem dla rodziców. Najczęściej to właśnie dziecko wyciąga ręką do barwnej książeczki, chce dotknąć okładki, oglądać ilustracje, słuchać czytania i wreszcie czytać samo. Bardzo ważne jest aby książka stała się dla dziecka „przyjacielem”.

Zatem zamiast telefonu, tabletu wystarczy podać dziecku książeczkę.  Z doświadczenia widzę jak młodsze dzieci z zapartym tchem słuchają czytanych baśni, o tyle starsze przestają wyciągać ręce po książki. Czemu tak się dzieje? Co jest powodem braku zainteresowania książką?

Obserwuję, iż coraz częściej niechętne do czytania są te dzieci, które czytają słabo, które tolerują „ z obowiązku” lektury!

Dlatego też rozwój czytelnictwa wśród dzieci to jedno z najważniejszych zadań rodzica i szkoły.

Proces rozwoju czytelnictwa jest procesem długotrwałym, wieloletnim, jednak bardzo istotnym w poszukiwaniu własnej drogi w świecie literatury. Rozwój młodego człowieka opiera się głównie na wdrożeniu go do swobodnego kontaktu z książka, to jednak za mało aby dziecko pokochało „ świat książek” i czytanie.

Jestem matką i już od urodzenia moje dziecko ma kontakt z książką, czytałam córce jak jeszcze była w „łonie matki”, czytałam przy łóżeczku jak była niemowlakiem, czytałam jak stawała się przedszkolakiem, każdego dnia…. wprowadzam rytuał codziennego czytania, który tak został wdrożony do życia mojej córki, że ona sama zapragnęła czytać, choć umiejętności czytania przychodziły jej z trudnościami, obecnie książka jest jej niezbędna w życiu.

Często widzę jak siada i otwiera książkę, czyta młodszemu bratu, poszukuje literatury do swoich zainteresowań. Również ten sam proces przeszliśmy z synem, nie ma dnia bez przeczytanego choć jednego opowiadania lub bajki. Choć obecnie czytamy dłuższe książki, staramy się dzielić lekturę według rozdziałów.

Również od najmłodszych lat wprowadziliśmy „wizyty w bibliotece” gdzie dzieci wybierają samodzielnie pozycje do przeczytania. Bywa, że z  żalem odkładają książkę na półkę, gdyż limit książek do wypożyczenia jest określony. 

Dlatego bardzo zachęcam wszystkich rodziców by jako pierwsi wprowadzili dziecko w świat książek.

Niestety w dobie gier komputerowych, wideo, DVD, wybór książki nie jest wyborem prostym. Co należy zrobić aby dzieci wybierały jednak książki??? Co powinni zrobić nauczyciele???

Na pewno książka ma dużą konkurencję, dlatego kształtowanie nawyków czytelniczych powinno odbywać się systematycznie i w atrakcyjnej formie dla ucznia. Nawyki czytelnicze ukształtowane w toku nauczania początkowego mają charakter trwały i tworzą podstawę późniejszej kultury czytelniczej. Dlatego należy od najmłodszych lat wprowadzić program czytelniczy.

Można urządzić w klasie biblioteczkę klasową i gromadzić w niej różnorodną literaturę i czasopisma dziecięce. Zastosować formy wizualne np. plakaty propagujące książki i lektury już omówione, portrety pisarzy, wspólne tworzenie rysunków bohaterów lektur.  Ciekawym sposobem może być przygotowanie bajkowego przedstawienia dla pozostałych klas nauczania początkowego. Można zrobić konkurs czytelniczy lub zaprosić do szkoły, grupy autora książki, udać się na spotkanie autorskie z dziećmi do biblioteki.

W grupach przedszkolnych ciekawym pomysłem jest zapraszanie i angażowanie rodziców do czytania dzieciom bajek, opowiadań w grupie ich dziecka. W przedszkolu mojej córki były ustalone dni, kiedy my rodzice czytaliśmy bajki dzieciom. Przykre jest to, że rodziców, jednak nie zawsze interesowały tego typu akcje. Prowadząc kilka late temu grupę przedszkolną, mieliśmy tradycję odwiedzania biblioteki i spotkań z autorami książek dla dzieci. Dzieci angażowane były do przygotowania laurek, oraz miały okazję poznać nowe miejsce. Niestety nie jednego dziecka była to pierwsza wizyta w bibliotece. Wierzcie mi biblioteka robiła wówczas wielkie wrażenie!

Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich można zmobilizować do czytania, oraz przekonania, że istnieje coś poza komputerem i telewizją. Jednak nasze zaangażowanie z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, może być bardzo owocne, ponieważ w tym wieku zaczynają się kształtować postawy i oceny moralne u dzieci. 

Czy wiecie jak olbrzymi wpływ ma czytanie książek na rozwój naszego dziecka?

  • Czytanie książek już od najmłodszych lat, pobudza i rozwija wyobraźnię naszego dziecka.
  • Wzbogaca zasób słownictwa młodego człowieka.
  • Rozwija kreatywność malucha, poprzez zdobytą wiedzę przekazaną lekturą, dzieci stają się bardziej pomysłowe.
  • Wpływa korzystnie na koncentrację u dziecka i pamięć. Naukowcy dowodzą, że już 20 minut czytania ma duży wpływ na koncentrację u naszego dziecka.
  • Bardzo istotny jest rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego, który również rozwija się podczas systematycznego czytania i analizowania z dzieckiem przeczytanych treści. Dziecko uczy się przewidywania następstw konkretnych zdarzeń.
  • Dzieci starsze czytając książki popełniają mniej błędów ortograficznych, szczególnie te osoby, które są wzrokowcami.
  • Książki wprowadzają w świat fantazji, jak również historię różnych osób, zwierząt. Bohaterowie uczą nasze dzieci lepiej rozumieć emocje.
  • Czytanie również kształtuje myślenie analityczne u dziecka, które ułatwia rozwiązywanie wielu dziecięcych problemów.
  • Oczywiście nie należy zapomnieć o relacji, jaką budujemy z dzieckiem poprzez codzienne czytanie. No i ważnym odpoczynku! Bo czytanie książek to też forma relaksu, nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych.

Czytanie niesie ze sobą wiele pozytywnych korzyści, buduje cudowne rodzinne relacje, wzbogaca język naszego dziecka, rozwija intelektualnie, wspiera sferę emocjonalną i społeczną. Często treść książki staje się pretekstem do rozmów, dalszych rozważań na bardzo ważne dla dzieci tematy. Dodatkowo można znaleźć w bibliotekach, księgarniach książki, które w sposób terapeutyczny wpływają na młodego człowieka, a tym samym ułatwiają nam rodzicom poruszania ważnych tematów.

Życzę wszystkim rodzicom, nauczycielom jak i również sobie pomysłowości i wytrwałości w zachęcaniu dzieci do czytania książek. By czas z książką był przygodą, a nie przymusem! 

Ja nie wyobrażam sobie bez nich życia.

dziecko