Oferta

malowanie

Zapoznajcie się Państwo z moją ofertą usług terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Oferuję diagnozę i terapię integracji sensorycznej, terapię ręki, trening umiejętności społecznych, konsultacje i poradnictwo pedagogiczne, diagnozę dojrzałości szkolnej, zajęcia uważności dla dzieci, terapię pedagogiczną, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci oraz zajęcia wyrównawcze. Gwarantuje indywidualne podejście do każdego pacjenta, a także ogromną empatię i pełen profesjonalizm.


Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Diagnoza procesów integracji sensorycznej jest wykonywana przez Certyfikowanego Specjalistę Integracji Sensorycznej na podstawie:

1. Wywiadu z rodzicami, opiekunami dziecka ok. 1 h

2. Kwestionariusza dotyczącego funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.

3. Prób klinicznych i Testów Południowo- Kalifornijskich ok. 1 h. Obserwacji klinicznej dziecka ok. 1 h. Na koniec diagnoza jest kompleksowo omówiona z rodzicami/ opiekunami dziecka ok. 1 h

Cennik:

Diagnoza procesów integracji sensorycznej…….500 zł/ 4 h

dzieci


terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej

Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej odbywa się po wcześniej wykonanej diagnozie. Respektujemy diagnozy wykonane przez innych specjalistów SI. Przed rozpoczęciem terapii terapeuta weryfikuje wszystkie wyniki badań, przygotowuje każdą sesję tak, by odpowiadała ona potrzebom dziecka. 

Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiedni sprzęt do stymulacji systemów: przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, słuchowego i węchowego. Podczas zajęć dziecko jest huśtane lub huśta się na podwieszonym sprzęcie np. platformie, hamaku, drabince. Wykonuje ćwiczenia na piłce terapeutycznej, równoważni, lub jeździ na desce, hulajnodze, turla się… Podczas aktywnej eksploracji otoczenia stymulowany jest układ nerwowy dziecka, co umożliwia mu bardziej precyzyjne interpretowanie informacji sensorycznych. Zajęcia terapeutyczne są dla dziecka formą zabawy, dzieci chętnie biorą w nich udział. 

Twórcą teorii integracji sensorycznej jest dr. A. Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy, pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim  w Los Angeles. Ayres definiuje integrację sensoryczną jako proces, dzięki któremu mózg otrzymuje informację ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją. Jeśli proces umiejętności sensorycznej jest zaburzony, mogą się pojawiać problemy z nauką, zachowaniem, koncentracją, czy koordynacją. 

Cennik:

Terapia procesów integracji sensorycznej ….110 zł/ 50 min


Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia podczas których dobrane są odpowiednio działania i ćwiczenia, w celu usprawnienia mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. 

Celem terapii ręki, która skierowana jest dla dzieci jest usprawnienie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka. 

Ćwiczenia na początku skupiają się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem późniejszej terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia obejmuje również ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. 

Praca opiera się na wzmocnieniu siły mięśniowej kończyn górnych, stymulację czucia powierzchniowego lub głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzorkowo- ruchowej. 

Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała. 

Terapię ręki prowadzona jest indywidualnie z dzieckiem.

Cennik:

Terapia ręki…………………………..120 zł/ 50 min

dziecko z pomalowanymi dłońmi


grupa dzieci

Trening Umiejętności Społecznych

  • Zapraszam na zajęcia TUS dzieci i młodzież. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach dostosowanych do wieku dziecka. Grupa liczy maksymalnie 5 dzieci.

Trening Umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci:

  • przeżywających trudności w relacjach społecznych,
  • mających trudności w wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami,
  • nieśmiałych – wycofanych, 
  • przygotowujących się do rozpoczęcia edukacji w szkole,
  • mających trudności z nawiązaniu przyjaźni, 
  • mających mały kontakt z grupą rówieśniczą, 
  • potrzebujących akceptacji i uwagi.

 

  • Podczas zajęć dziecko rozwija umiejętności społeczne, poznaje swoje i innych emocje, oraz normy społeczne. Uczy się asertywności, nabywa umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Rozwija komunikację w grupie oraz uczy się empatii.

Cennik:

I grupa- dzieci w wieku 4-6 lat………..80 zł/50 min

II grupa dzieci w wieku 7-9 lat………..80 zł/60 min

III grupa dzieci w wieku 10- 14 lat…..80 zł/60 min


Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

Zapraszam rodziców, opiekunów dziecka, dzieci i młodzież na konsultacje ze mną. Konsultacje maja na celu poradnictwo wychowawcze i rozwiązywanie trudności pojawiających się w funkcjonowaniu dziecka w szkole, grupie rówieśniczej lub sytuacji domowej.  Często korzystają z niej osoby, które potrzebują jednorazowego spotkania ze specjalistą, w celu omówienia swoich wątpliwości lub wsparcia w ocenie, czy zaplanowany przez nie kierunek działań diagnostyczno-terapeutycznych wobec dziecka jest właściwy. Konsultacje zazwyczaj obejmują elementy obserwacji bądź rozmowy z dzieckiem oraz wywiad z rodzicem, ale ich forma oraz częstotliwość zależą od indywidualnych potrzeb osoby poszukującej wsparcia. 

Cennik:

Konsultacja z pedagogiem…………………….150 zł/60 min

konsultacja


dziecko

Diagnoza dojrzałości szkolnej

Jako rodzice chcemy aby nasze dziecko rozwijało się i zdobywało nowe umiejętności, nie zawsze jednak mamy pewność, czy dziecko osiągnęło w poszczególnych sferach rozwoju etapy pozwalające mu na efektywną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Wychodzimy na przeciw Państwu i proponujemy diagnozę gotowości szkolnej, która obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym wraz z oceną dojrzałości społeczno-emocjonalnej dziecka.

Cennik:

1. Wywiad z rodzicami/ opiekunami 1 h

2. Diagnoza gotowości szkolnej/ obserwacja 2 h

Diagnoza gotowości szkolnej opis…………..600 zł/3h


Zajęcia uważności dla dzieci w wieku 5-8 lat

Zajęcia odbywają się na podstawie metody Eline Snel „Uważność i spokój żabki”. Podczas zajęć dzieci uczą się metody, która pomaga dzieciom odzyskać spokój i uważność, uświadomić siebie, poczuć co czuje ich ciało, jakie pojawiają się w nim emocje, ale również pozwala otworzyć się na innych ludzi. 

Na zajęciach rozwijają uważność poprzez ćwiczenia, gry, poznane historie innych dzieci. 

Po co dzieciom uważność?

Praktyka uważności w obecnych czasach zaspakaja dzieciom ogromną potrzebę fizycznego i duchowego spokoju. Dzieci stają się spokojniejsze, mają lepszą koncentrację i są bardziej otwarte, pełne empatii. 

Jeśli chcesz poprawić koncentrację uwagi u swojego dziecka, pomóc mu poradzić sobie z trudnymi emocjami, zapraszam na zajęcia 🙂

Cennik:

4 spotkania w miesiącu po 50 min……………….200 zł

grupa max 5 dzieci

zajęcia


terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Zajęcia terapeutyczne mające na celu oddziaływanie na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się.

Pomoc w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii.

Częstotliwość spotkań jest dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka i jego potrzeb.

W pracy terapeutycznej wykorzystywana jest Metoda Ortograffiti. Metoda ta jest skuteczna w terapii pedagogicznej dzieci od klasy 1 do 3 Ortograffiti z Bratkiem, oraz od klasy 4-8 Ortograffiti.

Dodatkowo w celu usprawnienia funkcji percepcyjnych stosuję inne metody pracy, które w szerszym opisie znajdą Państwo w zakładce „metody pracy”.

 
Cennik:
Terapia pedagogiczna ……………120 zł/ 50 min


Zajęcia Ogólnorozwojowe dla dzieci

Zajęcia ogólnorozwojowe łączą w sobie wiele metod terapeutycznych i dydaktycznych m. in. na metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, pedagogikę M. Montessorii, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz oraz na pedagogikę zabawy.
Głównym celem zajęć ogólnorozwojowych jest nauka poprzez zabawę.

Poprzez zabawy psychoruchowe, ćwiczenia plastyczno- techniczne (rysowanie, malowanie, modelowanie, lepienie, zabawy sensoryczne) dziecko rozwija najważniejsze zdolności i umiejętności takie jak koordynacja ruchowa, umiejętności językowe, muzyczne oraz zdolności interpersonalne. Zajęcia wspierające rozwój dziecka, rozwijanie funkcji wzrokowych, językowych, motorycznych oraz percepcyjnych, istotnych w procesie edukacji. (możliwa praca w grupie dzieci maksymalnie 3 osoby)

Cennik:
Zajęcia grupowe max 4 dzieci
4 spotkania po 50 min………………..200 zł 

kartki


zajęcia wyrównawcze dla dzieci

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia mające na celu wyrównanie braków w wiadomościach ucznia w szkole. Skierowane dla uczniów klas 1-3 oraz z myślą o zapracowanych rodzicach.

4 spotkania po 60 min………………200 zł