Blog

 

Wybiórczość pokarmowa, a procesy przetwarzania sensorycznego

Ćwiczenia usprawniające koncentrację u dziecka

Koncentracja, a samoregulacja i uważność

Koncentracja u dzieci

Motywacja do nauki

Karty UNO w nauce i zabawie

Jak przygotować dziecko do szkoły?

Arteterapia

Dyskalkulia, co to takiego?

Specyficzne trudności w uczeniu się? Co to jest dysleksja, dysgrafia, dysortografia?

Trudności szkolne

Motoryka mała, co to takiego?

Dziecko z ADHD

Zabawa to bardzo ważna sprawa.

Karty Dixit w pracy nauczyciela i terapeuty.

Mamo, tato poczytaj mi!

Czy rodzice mają wpływ na gotowość szkolną dziecka?

Jak stać się lepszym rodzicem?